Deutsch im Dialog

Szkolenia językowe i nauka wymowy – Język niemiecki jako język obcy

Deutsch im Dialog

Tel. +49 (0) 177 70 72 73 4

Sieć Język i Kultura

Nauka języka niemieckiego - z zaufanymi partnerami

Partner für Deutsch

Jestem założycielką i członkiem sieci Twój Partner w Nauce Języka Niemieckiego zrzeszającej wykwalifikowanych rodzimych użytkowników języka niemieckiego: uczymy z pasją języka niemieckiego ludzi z całego świata i doradzamy im we wszystkim, co dotyczy tego języka. 

Fachverband Deutsch als Fremdsprache

Jestem członkiem Stowarzyszenia Języka Niemieckiego jako Języka Obcego zrzeszającego nauczycieli języka i germanistów, ponieważ stanowi ono łącznik między światem nauki i badań z jednej strony a zajęciami praktycznymi z drugiej, a także platformę wymiany doświadczeń.

Gesellschaft für deutsche Sprache

Język jest żywym tworem. Jako członek GfDS (Stowarzyszenia Języka Niemieckiego) śledzę rozwój języka na bieżąco. 

Stowarzyszenie założone w 1947 roku wybiera nie tylko Słowo Roku i publikuje co roku listy z najczęściej nadawanymi imionami, ale również zajmuje się aspektami języka używanego obecnie - od języka młodzieżowego Kiezsprache przez język neutralny płciowo Genderstern po aktualne zasady pisowni: na ile wiążący jest Duden? “Wie verbindlich ist der Duden?”

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.

Jestem członkiem tego stowarzyszenia pożytku publicznego (Ocalić od Zapomnienia - Na rzecz Demokracji), gdyż jego cele – zaangażowanie na rzecz tolerancji i porozumienia między narodami, przeciwko ekstremizmowi, rasizmowi i ksenofobii – są bliskie mojemu sercu.

Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin e.V.

Będąc członkiem Stowarzyszenia Maxa Liebermanna wspieram utrzymanie i działalność Willi Liebermanna nad jeziorem Wannsee jako obiektu muzealnego – wyjątkowego miejsca, w którym niemiecka historia ożywa na kartach historii rodziny Liebermannów

Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e.V.

Stowarzyszenie przyjaciół Fundacji Pruskich Pałaców i Ogrodów (SPSG) rozumie i docenia historyczne znaczenie pałaców i ogrodów w Berlinie i Brandenburgii. Są to miejsca, w których można odnaleźć rozmaite echa niemieckiej historii, architektury i sztuki. Wspieranie, zachowywanie i łączenie są dla nas ważne.

wbg – Wissen. Bildung. Gemeinschaft.

wbg [wbg – Wiedza. Edukacja. Wspólnota] to stowarzyszenie pożytku publicznego promujące wiedzę i edukację. Powstało w 1949 roku jako naukowy klub książki mający na celu wspieranie bibliotek w czasach powojennych. Dziś jego członkowie umożliwiają realizację projektów, a samo stowarzyszenie stanowi forum dyskusji na tematy humanistyczne. Co roku przyznaje nagrodę Wissen! dla książek z kategorii literatury non-fiction. 

Europa-Union Deutschland e.V.

Jesteśmy przekonani, że naszą przyszłością jest silna Europa. Nasze bezpartyjne stowarzyszenie obywatelskie, założone w 1946 roku, angażuje się na rzecz Europy bliskiej swoim obywatelom - przez wolontariat na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Niemcy nie są samotną wyspą. Deutschland ist keine Insel.

Emilia Romagna in Berlin e.V.

W Stowarzyszeniu żyjemy Europą - pozostajemy w bezpośrednim kontakcie, gdyż języki otwierają wiele drzwi. Wspólnie delektujemy się też dobrym jedzeniem i piciem, ponieważ droga do Europy wiedzie również przez żołądek! 

Kollegen im Netzwerk

Sandra Kroemer 
Trener wymowy

 

Burkart Encke

Lektor języka niemieckiego jako języka obcego

 

Annette Schmidt

Nauczyciel języków obcych

 

Anna Romaniuk

Tłumacz ustny i pisemny

 

Nadine Roßa

Nadine Roßa jest z przekonania sketchnoterką. Jako ekspert w dziedzinie wizualizacji pomaga w obrazowy sposób przedstawić skomplikowane treści, takie jak gramatyka niemiecka i daje praktyczne wskazówki dotyczące notatek wizualnych, które wspierają naukę języka niemieckiego.

pl_PLPL